نمایش 1 - 8 از 1 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سید موسی طباطبائی 7 166 5 22
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سید موسی طباطبائی 1 10 3 11
Top